NAV 16.09.2020
CHF 113.70
Volumen 16.09.2020
CHF 10.94 Mio